Vytlačiť
Názov: Logistický manažment (Logistikmanagement)
Autor: Richard Vahrenkamp, Monika Vogt, Michael Eley
Vydavateľ: Oldenbourg, 2000, 297 strán
ISBN: 3486253174
Jazyk: nemecký
Anotácia: Moderná učebnica logistického manažmentu. Nespočetné množstvo prípadových štúdií poskytuje pohľad na tvorbu logistických procesov. Popri teoretických podkladoch sa zohľadňujú i inštitucionálne aspekty logistiky: špedície, expresné balíkové služby, mestská logistika, obstarávacia logistika.
Kľúčové slová: logistický manažment, prípadová štúdia, aspekty logistiky
Cena: EUR 34,80
Spracoval: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003