Vytlačiť
Názov: eLogistika. Logistické systémy a procesy v dobe Internetu (eLogistics . Logistiksysteme und -prozesse im Internetzeitalter)
Autor: Martin Reindl, Gerhard Oberniedermaier
Vydavateľ: Addison-Wesley, 2002, 356 strán
ISBN: 3827319277
Jazyk: nemecký
Anotácia: Logistika je achilovou pätou eCommerce. Či B2B a B2C, eLogistika je odpoveď pre plánovanie a rozvoj elektronického vývoja obchodných procesov. eLogistika zahŕňa logistické systémy a procesné reťazce segmentov B2B a B2C eCommerce, elektronické platobné systémy. Názorné príklady zvýrazňujú nasadenie elektronických trhov.
Kľúčové slová: eLogistika, eCommerce, logistické systémy, procesné reťazce
Cena: EUR 44,95
Spracoval: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003