Vytlačiť
Názov: Podklady výroby, jej plánovania a nákupného manažmentu (Grundlagen der Produktion. Produktionsplanung und Beschaffungsmanagement)
Autor: Ralf Berning
Vydavateľ: Cornelsen Lehrbuch, 2001, 176 strán
ISBN: 3464495132
Jazyk: nemecký
Anotácia: V knihe sú predstavené vedecké podklady výrobného manažmentu. Aktuálne vývoje v tejto oblasti sú zohľadnené rozsiahlym pojednávaním o procesnej orientácií a plánovaní kvality.
- podklady pre plánovanie výroby
- proces rozvoja výroby
- metódy plánovania kvality
- tvorba efektívnych výkonných systémov
- strategický nákupný manažment
- eBusiness, zmeny u konkurencie.
Kľúčové slová: plánovanie, kvalita, nákupný manažment, výroba
Cena: EUR 13,50
Spracovateľ: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003