Vytlačiť
Názov: eLogistika a eBusiness (E- Logistik und E- Business)
Autor: Helmut Wannenwetsch
Vydavateľ: Kohlhammer, 2002, 266 strán
ISBN: 3170172948
Jazyk: nemecký
Anotácia: Hlavným poslaním knihy je vyzdvihnúť teoretické podklady eLogistiky a eBusinessu. Pritom nechýba praktická stránka. Ten, kto hľadá sprostredkovanie vedomostí, ktoré sú ešte prehĺbené praktickými príkladmi, je na správnom mieste.
Kľúčové slová: eLogistika, eBusiness
Cena: EUR 26,00
Spracoval: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003