Vytlačiť
Názov: Materiálová logistika (Material - Logistik)
Autor: Horst Tempelmeier
Vydavateľ: Springer, Berlin, 2002
ISBN: 3540440658
Jazyk: nemecký
Anotácia: Kniha sa zaoberá o aktuálnym stavom v oblasti plánovania a riadenia výroby s modelovou podporou. S tým súvisia i aktuálne koncepty, napr. prognostické metódy z oblasti Supply-Chain-Managementu a Advanced Planning Systems.
Kľúčové slová: Supply-Chain-Management, Advanced Planning Systems
Cena: EUR 29,95
Spracoval: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003