Vytlačiť
Názov: Logistika
Autori: D. Lambert, J.R.Stock, L. Ellram
Jazyk: český
Anotácia: Veľká kniha logistiky, ktorá učí ako vytvárať efektívne postupy pre dovoz, skladovanie a expedíciu tovaru. Opisuje metódy globálnej logistiky, zákaznícky servis, logistické informačné systémy, koncepciu riadenia zásob,toku materiálov, prepravu, skladovanie, balenie, nákup materiálu atď. .
Počet strán: 612, cena cca 716,- Sk
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: november 2003