Vytlačiť
Názov: Práce a štúdie - Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline
Autor: Kolektív autorov
Vydavateľ: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
ISBN: 80-8070-021-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Publikácia obsahuje práce a štúdie pracovníkov Fakulty Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. Príspevky sú zamerané na rôzne oblasti ekonomiky, logistiky, kvality, riadenia, manažmentu. Sú spracované na vysokej odbornej úrovni.
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003