Názov: Logistika, procesy a jejich řízení
Autor: Ivo Drahotský, Bohumil Řezníček
Vydavateľ: Computer Press, a. s. Praha, 2003, 344 strán
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Charakteristika logistiky a základných logistických procesov, vysvetlenie princípu procesného manažmentu a jeho implementácia do dopravy. Logistické činnosti a hodnotenie ich kvality s väzbou na spokojnosť zákazníka, možnosti implementácie nástrojov reengineeringu v logistike. Informácie, ich charakteristika, triedenie a využívanie v logistike.
Kľúčové slová: logistika, logistické činnosti, kvalita v logistike, obehové procesy, procesný manažment, reengineering.
Cena: 360,- Kč / 540,- Sk
Spracoval: Jozef Strišš, Fakulta riadenia a informatiky, ŽU
Zaradené: október 2003