Vytlačiť

 Názov: Ekonomika cestnej a mestskej dopravy 1
Autor: Miloš Poliak – Vladimír Konečný
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-813-9
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o vysokoškolské skriptum využiteľné aj pre dopravcov v oblasti cestnej dopravy, ktoré obsahujú praktické príklady vo vzťahu k stanoveniu ceny za prepravu. Obsahujú problematiku technicko-hospodárskych ukazovateľov, vlastných nákladov v cestnej doprave, kalkulácii vlastných nákladov, maximalizácie zisku pomocou cenovej tvorby, organizačných štruktúr v cestnej doprave a ekonomickej štatistiky.
Kľúčové slová: cestná, doprava, ekonomika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008