Vytlačiť

 Názov: Odborná spôsobilosť vodiča autobusovej dopravy
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Miloš Poliak, PhD. – Ing. Vladimír Konečný, PhD. – doc. Ing. Vladimír Rievaj, PhD. – Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-832-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Publikácia je zložená z dvoch častí: I. časť – Konštrukcia a hlavné časti vozidla – obsahuje témy konštrukcie a funkcie častí autobusu, mazanie a protimrazová ochrana, pracovný postup počas odstraňovania a výmeny kolies, konštrukcia, vybavenie, správne používanie a starostlivosť o pneumatiky, typy, prevádzka, hlavné časti, spoje a používanie brzdového systému a jeho každodenná údržba, metódy lokalizácie príčin porúch vozidla, zručnosti ako opravovať menšie poruchy pomocou správneho technického vybavenia a preventívna údržba vozidiel a nevyhnutné prevádzkové opravy, II. časť – Všeobecné vedomosti o doprave a administratívnych postupoch – obsahuje témy dopravná geografia a používanie cestných máp, hospodárne využívanie vozidiel, opatrenia po dopravnej nehode a poistenie vozidla, právne predpisy používané na príslušný druh prepravy cestujúcich, vedomosti a  zodpovednosti vodiča v súvislosti s prepravou osôb a dokumenty potrebné pri vnútroštátnej a medzinárodnej preprave cestujúcich.
Kľúčové slová: vodič, vzdelávane, spôsobilosť  
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008