Vytlačiť

 Názov: Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave.
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor ponúka dôležité poznatky z tejto problematiky a predstavuje ich v publikácii prvej svojho druhu na Slovensku.  Publikácia poskytuje informácie plniace požiadavky prílohy č. 1 a 3 k „Zákonu č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov“ pre tému „Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave“, ale taktiež pre doplnenie vedomostí vodičov cestnej nákladnej dopravy z tejto problematiky. Poznatky uvedené v tejto publikácii majú rozsiahle využitie v praxi dopravných a zasielateľských firiem najmä na úrovni dispečerov a zasielateľov, ktorí prijímajú objednávky na zabezpečenie prepravy. Publikácia obsahuje: Najčastejšie nedostatky vyskytujúce sa v praxi ; Legislatívne požiadavky v Slovenskej republike, Nemecku a Švédsku; Druhy balenia a palety; Maximálne rozmery a hmotnosti nákladných vozidel; Nakládka, vykládka a manipulácia s nákladom; Prepravná jednotka; Dynamika nákladu počas prepravy; Základné metódy upevnenia nákladu; Upevňovacie prostriedky; Prípadové štúdie na upevnenie nákladu.
Kľúčové slová: náklad, nakladanie, upevnenie nákladu,   
Spracoval: Ing. Juraj Jagelčák, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008
Bližšie informácie a predaj publikácie.