Názov: Postavenie dopravy v logistike (2.prepracované vydanie).
Autor: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD. - prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-784-2
Jazyk: slovenský
Anotácia: Publikácia obsahuje 9 významových kapitol. Charakterizuje postavenie a funkcie logistiky, jej postavenie v dopravnom systéme, modelovanie logistických reťazcov podniku, funkcie a ciele obstarávacej logistiky. Optimalizácia zásob, skladovacie a manipulačné procesy. Zaradenie dopravcov do logistických systémov a controllingové ukazovatele, eurologistika.
Kľúčové slová: logistika, doprava, procesy 
Spracoval: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., KŽD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2008