Vytlačiť

 Názov: Zasielateľstvo a logistické činnosti
Autor: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD. - Ing. Iveta Kubasáková, PhD. - Ing. Eva Dvořáková, PhD.
Vydavateľ: Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer
ISBN: 978-80-8078-232-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Odborná knižná publikácia obsahuje 9  kapitol.  Jednotlivé kapitoly sa postupne  venujú problematike zasielateľstva (definície základných pojmov, charakteristika zasielateľstva, činnosti zasielateľa ako aj právny rámec zasielateľskej činnosti), záujmovým organizáciách  zasielateľov, možnostiach uplatnenia logistiky a outsourcingu v zasielateľsve ako aj poistenie tovaru počas prepravy.  Súčasťou knihy sú  aj informačné a komunikačné technológie, ktoré  sa využívajú v  zasielateľstve.
Kľúčové slová: zasielateľ, príkazca, logistika, preprava,  informačné systémy
Spracoval: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., KŽD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2008