Vytlačiť

 Názov: Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov – Doplnené a aktualizované vydanie k 1. 2. 2009
Autor: Miloš Poliak – Jozef Gnap
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-989-1
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o aktualizovanú a doplnenú publikáciu, ktorá predstavuje príručku zameranú na dodržiavanie sociálnej legislatívy a správne používanie analógových a digitálnych tachografov. V prvej časti je podrobne na praktických príkladoch vysvetlené dodržiavanie sociálnej legislatívy platnej pri preprave v rámci členských krajín EÚ, druhá kapitola sa venuje dodržiavaniu sociálnej legislatívy v nečlenských krajinách EÚ. Osobitná časť sa venuje autobusovej doprave, na ktorú požiadavky v sociálnej oblasti kladie národná legislatíva. Ďalšia časť práce predstavuje návod na používanie analógových a digitálnych tachografov. Súčasťou príručky je aj nový formulár na preukazovanie dovolenky a práceneschopnosti, platný od 14. 4. 2007. Doplnená a aktualizovaná príručka obsahuje nové vysvetlenia a odpovede na otázky, s ktorými sa autori stretli pri školeniach sociálnej legislatívy vodičov a dispečerov. Súčasťou tejto príručky je aj nový, podrobnejší návod na obsluhu digitálneho tachografu. Príručka taktiež obsahuje spôsoby kontroly pri odhaľovaní manipulácie s digitálnymi tachografmi. Príručku je možné si objednať na tel. čísle 041/5133501.
Kľúčové slová: práca, odpočinok, jazda, cestná doprava, AETR
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009