Vytlačiť

 Názov: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1 – aktualizované a doplnené k 1. 3. 2009
Autor: Jozef Gnap – Eva Kováčiková – Adela Poliaková – Miloš Poliak
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-995-2
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o prvú knihu učebných textov, ktoré obsahujú učivo potrebné na zvládnutie skúšky na odbornú spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Ide o aktualizovanú a doplnenú knihu, ktorá je v súlade s legislatívou k 1. 3. 2009. Táto kniha obsahuje problematiku občianskeho práva, obchodného práva, sociálneho práva a daňového práva.
Kľúčové slová: odborná, spôsobilosť, cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009