Názov: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2 – aktualizované a doplnené k 1. 3. 2009
Autor: Jozef Gnap – Miloš Poliak
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-996-9
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o druhú knihu učebných textov, ktoré obsahujú učivo potrebné na zvládnutie skúšky na odbornú spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave, ktorá je doplnená a aktualizovaná podľa požiadaviek legislatívy k 1. 3. 2009. Táto kniha obsahuje problematiku obchodného a finančného riadenia podniku (stratégia a riadenie firmy, marketing, finančné riadenie, účtovníctvo, cenotvorba, náklady a kalkulácie, ekonomická analýza, platobný styk, poistenie, informačný systém a organizácia a riadenie) a prístup na trh (založenie podniku, terminológia, formality, evidencia, logistika, colná problematika, režim práce vodičov a regulácia cestnej dopravy).
Kľúčové slová: odborná, spôsobilosť, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009