Vytlačiť

 Názov: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 3 – aktualizované a doplnené k 1. 3. 2009
Autor: Jozef Gnap – Vladimír Rievaj – Štefan Liščák – Miloš Poliak – Juraj Jagelčák
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-997-6
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o tretiu knihu učebných textov, ktoré obsahujú učivo potrebné na zvládnutie skúšky na odbornú spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave doplnené a aktualizované na požiadavky legislatívy k 1. 3. 2009. Táto kniha obsahuje problematiku technických noriem a aspektov prevádzky cestnej dopravy (cestné vozidlá, typové schvaľovanie, údržba, opravy, kombinovaná doprava, loženie a upevňovanie nákladu, preprava nebezpečných vecí, skaziteľných vecí a živých zvierat) a bezpečnosť cestnej dopravy (požiadavky na vodičov, pracovné úrazy, požiarna ochrana, dopravná geografia). Učebnica taktiež obsahuje testové otázky, ktoré sú súčasťou skúšky odbornej spôsobilosti.
Kľúčové slová: odborná, spôsobilosť, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009