Vytlačiť

 Názov: Podnikanie v železničnej doprave.
Autor: Bibiána Buková - Eva Nedeliaková - Jozef Gašparík
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Postupujúca liberalizácia a internacionalizácia dopravného trhu Európskej únie vytvára nové podmienky pre podnikanie aj v odvetví železničnej dopravy. Publikácia predstavuje všetky aspekty podnikania v železničnej doprave, počnúc stručnou históriou, definovaním významu a postavenia železničnej dopravy na dopravnom trhu, ako aj definovaním základných pojmov v železničnej dopravnej a prepravnej prevádzke. 
Poskytuje ucelený pohľad na podnikanie v troch základných líniách, ktoré je potrebné vnímať v železničnej doprave. Prvou je právny rámec podnikania, ktorý predstavuje vymedzenie právnych vzťahov subjektov na železničnom trhu navzájom a voči zákazníkovi. Druhou sú výrobné prostriedky železničného podniku, ktoré sa viažu k vozidlovému parku, prístupu na železničnú infraštruktúru a personálu. Treťou je finančný manažment a marketing  železničného podniku vrátane cenotvorby a kalkulácie.
Publikácia je určená predovšetkým podnikateľom a zasielateľom pôsobiacim v oblasti železničnej dopravy, odborníkom v doprave, ako aj študentom príbuzných zameraní.
Spracoval: doc. Ing. Bibiana Bukova, PhD., KŽD, F PEDaS, Žilinská Univerzita
Zaradené: máj 2009