Vytlačiť

 Názov: Európska paletová etiketa
Autor: GS1 in Europe, preklad GS1 Slovakia, Marianna Revallová
Vydavateľ: GS1 Slovakia
Jazyk: slovenský
Anotácia: Používanie čiarových kódov v distribučnom reťazci sa musí riadiť určitými pravidlami, aby mohli z kódov získať informácie všetky články reťazca bez geografického obmedzenia. Publikácia Európska paletová etiketa obsahuje pravidlá, na ktorých sa dohodli jednotlivé krajiny v Európe. Tieto pravidlá vychádzajú z celosvetovo platných štandardov a technických noriem. Európska paletová etiketa je dokument, v ktorom sú obsiahnuté tak požiadavky na identifikáciu logistických jednotiek ako aj požiadavky na kvalitu čiarových kódov. Publikácia je určená výrobcom, ktorí tvoria paletové etikety s čiarovým kódom pre svojich odberateľov ako aj firmám, ktoré ponúkajú technické riešenia pre tvorbu paletových etikiet.
Spracoval: Marianna Revallová, GS1 Slovakia
Zaradené: júl 2009

Publikácia je dostupná na: http://www.gs1sk.org/pdf/ELL.pdf