Vytlačiť

 Názov: GS1 systém v zdravotníctve – príklady aplikácií  (GS1 Healthcare Reference Book 2009)
Autor: Ulrike Kreysa, Jan Denecker
Zdroj: GS1
Vydavateľ: GS1, 2009, počet strán 61
Jazyk: anglický
Anotácia: Publikácia obsahuje príklady použitia systémov pre automatickú identifikáciu v zdravotníctve. Príklady sú z celého sveta, dotýkajú sa viacerých častí distribučného reťazca a ukazujú, ako využiť štandardizovaný systém označovania na zefektívnenie logistických procesov od výrobcov, cez distribútorov až po nemocnice. Príklady implementácií sa rôznia, od malých projektov, napr. označovanie chirurgických nástrojov vo francúzskej nemocnici, až po aplikáciu v širokom meradle, akou je implementácia systému GS1 v 11 000 austrálskych zdravotníckych zariadeniach.
Kľúčové slová: zdravotníctvo
Spracoval: Ladislav Janco, GS1 Slovakia
Zaradené: júl 2009

Publikácia je dostupná na: http://www.gs1.org/docs/healthcare/GS1_Healthcare_Reference_Book_2009-2010.pdf