Vytlačiť

 Názov: Velká kniha logistiky
Autor: Ivan Gros, prof. Ing. CSc. a kolektív
Vydavateľ: Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe 2016, počet strán 512
ISBN: 978-80-7080-952-5
Jazyk: čeština
Anotácia: V súčasnej dobe sa ešte stále objavujú diskusie o tom, čo je logistika a čo je riadenie dodávateľských systémov. Predložená monografia je postavená na modernom koncepte logistiky v prostredí riadenia dodávateľských systémov. Východiskom pre navrhovanie štruktúry dodávateľských systémov je orientácia na tvorbu pridanej hodnoty pre zákazníkov poskytovaním požadovanej úrovne logistických služieb. Uvedené princípy sú dodržiavané pri riadení základných logistických činností ako sú nákup, výroba, distribúcia, doprava, skladovanie, balenie a ďalšie manipulačné operácie. Pozornosť je venovaná logistickému informačnému systému, plánovaniu , spracovaniu objednávok a predpovedi dopytu. Záverečná časť publikácie je zameraná na vybranú oblasť legislatívy, ktorá vymedzuje rámec pri realizácii radu logistických aktivít a obchodného práva pri uzatváraní zmlúv medzi partnermi v dodávateľských systémoch.
Kľúčové slová: logistika, riadenie dodávateľských systémov, systémy, riadenie nákupu, riadenie výroby, distribúcia, skladovacie systémy, obaly, logistický informačný systém, právo a logistika
Spracoval: Pavol Šaradín, Vysoká škola logistiky v Přerove
Zaradené: apríl 2017