Vytlačiť
Meno: Róbert Ristovski
Rok:
2006
Číslo BP:B-66/06
Názov práce: Vývoj logistických centier na Slovensku.
Katedra: PEDaS, KCMD
38 s., 0 obr., 4 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 5.
Anotácia: Témou mojej BP bolo charakterizovať vývoj v oblasti log. centier na Slovensku. Cieľom bolo popísať súčasný stav na Slovensku a perspektívy do budúcnosti. V dnešnej dobe sú LCND neodmysliteľnou súčasťou realizácie a vývoja KD, preto je potrebné na Slovensku vybudovať sieť LCND.
Klúčové slová: doprava, logistické centrá, logistická sieť, infraštruktúra, rozvoj
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Bibiána Poliaková