Vytlačiť
Meno: Michaela Kovaľaková
Rok:
2006
Číslo BP:B-37/06
Názov práce: Analýza logistickej činnosti vo firme so zameraním na nákup.
Katedra: PEDaS, KCMD
38 s., 5 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 4.
Anotácia: V tejto práci som priblížila jednotlivé výhody logistiky. Teoretické poznatky boli využité pri navrhovaní logistického oddelenia so zameraním na nákup vo firme AVC, a.s. Firma sa tak stáva hospodárnejšou, ziskovejšou a vytvára si výhodné pracovné podmienky s dodávateľmi a zákazníkmi.
Klúčové slová: analýza, logistika
Vedúci práce: Bibiána Poliaková
Recenzent: Iveta Kubasáková