Vytlačiť
Meno: Zuzana Hrašná
Rok:
2006
Číslo BP:B-27/06
Názov práce: Návrh lokalizácie logistického centra z hľadiska potrieb zákazníkov vo väzbe na dopravnú firmu.
Katedra: PEDaS, KCMD
42 s., 7 obr., 2 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 10.
Anotácia: Cieľom mojej práce je zistiť, ako si vhodne určiť lokalitu pre vytvorenie logistického centra, čo všetko vplýva na výber lokality a ako takéto logistické centrum ovplyvní činnosť firmy.
Klúčové slová: preprava, logistické centrum, skladovanie, efektívnosť, logistika
Vedúci práce: Bibiána Poliaková
Recenzent: Miriam Paľová