Meno: Václav Procházka
Rok:
2007
Číslo BP:B-55/07
Názov práce: Aktuálny stav a vývoj v oblasti budovania logistických parkov na Slovensku.
Katedra: PEDaS, KCMD
36 s., 0 obr., 5 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 5.
Anotácia: Témou mojej BP bolo charakterizovať vývoj v oblasti logistických parkov na Slovensku.
Klúčové slová: logistika, logistický park, kombinovaná doprava
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Bibiána Poliaková