Vytlačiť
Meno: Marek Grendár
Rok:
2007
Číslo BP:B-19/07
Názov práce: Návrh logistického skladu pre dopravno–zasielateľskú firmu.
Katedra: PEDaS, KCMD
41 s., 8 obr., 6 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 15.
Anotácia: Riešením práce bol návrh logistického skladu pre dopravno-zasielateľskú firmu s cieľom navrhnúť logistický sklad pre vybranú dopravno-logistickú firmu pre potreby združovania zásielok a pre rozvoj novej činnosti v oblasti skladovania. Výsledkom je rámcový návrh veľkosti skladu, jeho lokalizácia, kalkulácia nákladov a ceny za skladovanie.
Klúčové slová: logistický sklad, skladovanie, tovar, prevádzkové náklady
Vedúci práce: Jozef Gnap
Recenzent: Bibiána Poliaková