Vytlačiť

Meno: Ján Lamacz
Rok: 2008
Číslo: Bc. 11/08
Názov práce: Uplatnenie kombinovanej dopravy v logistických reťazcoch v rámci výrobných závodov Kia Motors a Hyundai v SR a ČR.
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
39 s.; 9 obr.; 1 tab.; 0 graf.; 0 príloh; lit.12.
Anotácia: Bakalárksa práca obsahuje analýzu možností využitia kombinovanej prepravy pre rôzne komodity. Táto analýza je použitá ako podklad pre navrhnutie využívania kombinovanej prepravy medzi výrobnými závodmi Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom pri Žiline, Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošoviciach a slovinským prístavom v Koperi.
Kľúčové slová: kombinovaná preprava, Logistické reťazce, Kia Motors Hyundai Motor
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Kováč, PhD.
Recenzent: doc. Ing. Klapita, Vladimír, PhD.