Vytlačiť

Meno: Lenka Zwyrtková
Rok: 2008
Číslo: Bc. 12/08
Názov práce: Možnosti prepravy štiepkov v drevárstve s využitím kombinovanej dopravy
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
42 s.; 20 obr.; 0 tab.; 0 príloh; lit. 12
Anotácia: Bakalárska práca obsahuje možnosti prepravy štiepkov drevárstve s využitím kombinovanej prepravy. Daná problematika je zameraná predovšetkým na Českú republiku, konkrétne na hlavných producentov a odberateľov uvedenej drevnej hmoty. Patria tu píla Stora Enso Timber Ždírec, s.r.o., píla Stora Enso Timber Planá, s.r.o., výrobca celulózy Biocel, a.s. v Paskově a papiereň Mondi Štětí, a.s.
Kľúčové slová: kombinovaná preprava, WoodTainer, Stora Enso, s.r.o., Biocel, a.s., Mondi Štětí, a.s.,
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Kováč, PhD.
Recenzent: Ing. Ján Ližbetin, PhD.