Meno: Roman Bašovský
Rok: 2008
Číslo: Bc. 15/08
Názov práce: Racionalizácia skladového hospodárstva v podniku RONA, a.s., Lednické Rovne
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
43 s.; 13 obr.; 4 tab.; 0 graf.; 0 príloh; lit. 9
Anotácia: Bakalárska práca sa zaoberá opisom a analýzou skladového hospodárstva v podniku RONA, a.s., Lednické Rovne.V rámci racionalizačných opatrení bolo vypracovaných niekoľko projektov (vybudovania nového skladovacieho objektu, zavedenie EAN kódov,  stavebno – technické úpravy z pohľadu vybudovania novej zastrešenej nakladacej rampy, obnova manipulačných zariadení,  návrh organizácie technologických činností v sklade).
Kľúčové slová: sklady, skladovanie, logistika, racionalizácia skladového hospodárstva
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD
Recenzent: Ing. Ján Ližbetin, PhD.