Vytlačiť

Meno: Miroslav Klich
Rok: 2006
Názov práce: Návrh optimalizace odevzdávky vozu v mezinárodní a ve vnitrostátní dopravě
Katedra: Katedra železniční dopravy
Fakulta: Fakulta povozu a ekonomiky dopravy a spoju
Počet strán:    83               Počet obrázkov:  1             Počet tabuliek:    4
Počet grafov:  0                  Počet príloh:       24            Počet použ. lit.:  16
Anotácia: Diplomová práce se zabývá možnostmi zkrácení délky pobytů vlaků v mezinárodní a vnitrostátní dopravě. Na základě analýzy současného stavu navrhuje možnosti zjednodušení odevzdávky vozů a tím zkrácení délky pobytů vlaků.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work deals with the possibilities of shortening of the train placement in the international and intrastate and international rail transport. On the basis of the present state, this diploma work suggests the possibilities of speeding up the handing in the carriages and results in shortening the train placement time.
Kľúčové slová: tzv. „technická a přepravní důvěra“
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kejíková, Phd.
Recenzent: Ing. David Kostelník