Vytlačiť

Meno: Iveta Blaščíková
Rok: 2006
Názov práce: Uplatnenie logistiky v obchodnej činnosti Swewood Slovakia, s.r.o., oz Jasná
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    79                  Počet obrázkov: 35               Počet tabuliek:   13
Počet grafov: 5                      Počet príloh: 11                    Počet použ. lit.:  16
Anotácia: V diplomovej práci je rozobraná distribúcia nábytku z firmy Swedwood Jasná pre švédsku spoločnosť IKEA. Rozpracované sú používané druhy dopráv pri vývoze tovaru a riešené sú v nej problémy, ktoré vznikajú pri preprave a dodávke tovaru. Navrhnuté sú spôsoby a možnosti riešenia na ich elimináciu.
Anotácia (anglický jazyk): Diploma thesis deals with the distribution of the furniture from the Swedwood Jasná company for the Swedish company IKEA. Further, it offers a view on a usage of all kinds of transportation during the process of export and consequently, it solves the problems which occure during shipment as well as supply of the goods. Suggested methods and options are assigned to eliminate existing problems.
Kľúčové slová: logistika, preprava, doprava, distribúcia tovaru, prepravné škody
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kejíková, PhD.  (ŽU - Katedra železničnej dopravy)
Recenzent: Ing. Jana Králiková         (Swedwood Jasná – Závažná Poruba, LM)