Vytlačiť

Meno: Gabriela Mikolajová
Rok: 2006
Názov práce: Systémová analýza prepravných procesov v železničnej stanici Poprad
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    76               Počet obrázkov:  4             Počet tabuliek:    22
Počet grafov:  13               Počet príloh:       4             Počet použ. lit.:  13
Anotácia: Diplomová práca obsahuje analýzu prepravných procesov v železničnej stanici Poprad – Tatry.  Je zameraná na výkony železničnej stanice v osobnej i nákladnej preprave, technologické postupy úkonov pri spracovaní vlakov. Rozoberá návrhy zamerané na zlepšenie kultúry cestovania a poskytovaných služieb v železničnej stanici, ktoré železničné spoločnosti  ponúkajú.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma project involves an analysis of the transport processes at Poprad – Tatry railway station, focuses on achievements in a personal and load transportation, and on technological procedures by which the trains are regulated. It also analyses the way how to improve the culture of traveling and the services provided at the railway station by the railway companies.
Kľúčové slová: analýza prepravných procesov  v železničnej stanici Poprad,    prepravné výkony stanice, technologické postupy úkonov pri spracovaní vlakov, návrhy optimalizácie prepravných procesov, modernizácia stanice Poprad
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kejíková, PhD.
Recenzent: 
Ing. Martin Čech