Vytlačiť

Meno: Michaela Mičianová
Rok: 2006
Názov práce: Preprava zamestnancov do firmy KIA Slovakia, s.r.o. z pohľadu železničnej prepravy
Katedra: železničná preprava
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:53                   Počet obrázkov:  1             Počet tabuliek:    22
Počet grafov:  19               Počet príloh:       1             Počet použ. lit.:  7
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na analýzu prepravných prúdov zamestnancov a návrhy možnej prepravy zamestnancov do firmy KIA Motors Slovakia.  Diplomová práca obsahuje výsledky jednotlivých návrhov.
Anotácia (anglický jazyk): Graduation theses is forcusing on analysis transfers flow personnels  and proposals possible transport personnels in firm KIA Motors Slovakia. Graduation theses includes results individual proposals .
Kľúčové slová: zamestnanci, preprava, nadväznosť spojov
Vedúci práce: Ing. Martin Kendra,Phd.