Vytlačiť

Meno: Ľubomír Košík
Rok: 2005/2006
Názov práce: Zavedenie priamych vlakov osobnej dopravy na relácii Poprad-Tatry – Plaveč - Prešov
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    70               Počet obrázkov:  12            Počet tabuliek:    34    
Počet grafov:  5                 Počet príloh:       6             Počet použ. lit.:  17    
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením zavedenia priamych vlakov na relácii Poprad-Tatry – Plaveč – Prešov. Práca obsahuje zhodnotenie súčasného stavu riešenia dopravy v regióne, charakteristiku dvoch variantov navrhovaných priamych vlakov a celkové zhodnotenie zavedenia priamych vlakov.
Anotácia (anglický jazyk): The diplom work rates introducing of through trains in the railway track section Poprad-Tatry – Plaveč – Prešov. The work contains introducing of passenger transport at the present time, characteristic of two types trough trains and total aspects.
Kľúčové slová: nadväznosť vlakov, cestujúci, priamy osobný vlak, priamy zrýchlený vlak, cestovný čas
Vedúci práce: Ing. Martin Kendra, PhD.