Vytlačiť

Meno: Michal Dorica
Rok: 2006
Názov práce: Návrh základných podmienok utvárania integrovaných prepravných systémov na vybraných smeroch diaľkovej osobnej dopravy.
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    124             Počet obrázkov:  1             Počet tabuliek:    7
Počet grafov:  10               Počet príloh:       26            Počet použ. lit.:  36
Anotácia: Diplomová práce se zabývá návrhem základních přepravních, tarifních a výpravních podmínek realizace integrovaného přepravního systému na vybraných směrech dálkové letecké a železniční osobní dopravy na území České republiky a dále i v zahraničí. Práce se dotýká i problematiky dopravního napojení jednotlivých letišť na kolejovou dopravu v České republice a návrhu spolupráce a možností vlastní realizace poskytování základních a doplňkových služeb cestujícím ve vybraných tarifních bodech Českých drah.
Anotácia (nemecký jazyk): Die Diplomarbeit  befasst sich mit dem Vorschlag der grundlegenden Beförderungs-, Tarif- und Abfertigungsbedingungen in der Realisierung des integrierten Beförderungssystem in den auserlesenen Richtungen des Flug-, Bahn- und Personenverkehrs auf dem Territorium der Tschechischen Republik und weiter auch im Ausland. Die Arbeit berührt auch die Problematik der Verkehrsverbindung der einzelnen Flughäfen an den Zugtransport in der Tschechischen Republik und den Vorschlag der Mitarbeit und auch die Möglichkeit der eigenen Realisierung in der Gewährung der Grund- und Zusatzdienstleistungen den Fahrgästen in den ausgesuchten Punkten der Tschechischen Bahn.
Kľúčové slová: Integrovaný systém dálkové osobní dopravy, zásady integrace letecké a železniční dopravy, jednotné odbavení cestujících dálkové osobní dopravy
Vedúci práce: Doc. Ing. Milan Kováč, CSc.
Recenzent: Ing. Ladislav Olexa, PhD.