Meno: Július Cíba
Rok: 2006
Názov práce: Návrh nového terminálu kombinovanej dopravy v Žiline
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    63               Počet obrázkov:  5             Počet tabuliek:    5
Počet grafov:  4                 Počet príloh:       7             Počet použ. lit.:  17
Anotácia: Predmetom tejto diplomovej práce je navrhnúť umiestnenie, veľkosť a prevádzkovú technológiu nového terminálu kombinovanej dopravy v Žiline v súlade s požiadavkami európskeho práva.
Anotácia (anglický jazyk): The Object of this projekt is to design a new  terminal of combined transport, his location in Žilina, advisable area and operating technology in coincidence with requirements of the european law.
Kľúčové slová:  kombinovaná doprava, terminál kombinovanej dopravy, nákladová jednotka kombinovanej dopravy
Vedúci práce: Ing. Ján Ližbetin