Meno: Bohuslava Šuteková
Rok: 2006
Názov práce: Vplyv rušňového depa v Žiline na riadenie vlakovej dopravy
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 68                            Počet obrázkov: 14                       Počet tabuliek: 20    
Počet grafov: 11                          Počet príloh: 8                              Počet použ. lit.: 10   
Anotácia: Diplomová práca poskytuje prehľad o analýze súčasného stavu rušňového depa v Žiline s návrhom riešenia kvality plnenia GVD s aplikáciou štatistických metód.
Anotácia (anglický jazyk): The thesis makes  a survey of the analysis of the contemporary situation in the engine - shed in Žilina with a proposal of a method of quality solution for perform of a flow sheet in the railway transport with a application of the statistics methods.
Kľúčové slová: rušňové depo Žilina, hnacie dráhové vozidlá, operatívne riadenie vlakovej dopravy, dispečerský aparát, obeh dráhových vozidiel, príčiny narušenia prevádzky
Vedúci práce: Ing. Irena Voleská, PhD.