Vytlačiť

Meno: Petra Pavolová
Rok: 2006
Názov práce: Návrh zákazníckeho centra nákladnej prepravy na traťovom úseku Kraľovany - Trstená
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov   
Počet strán:73                   Počet obrázkov:1               Počet tabuliek:19        
Počet grafov:4                    Počet príloh:9                    Počet použ. lit.:11 
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá zriadením zákazníckeho centra nákladnej prepravy v stanici Kraľovany. Pod zákaznícke centrum by patrili jednotlivé tarifné body, ktoré ležia na traťovom úseku Kraľovany – Trstená.  Zrušením obsadenia tarifných bodov a zabezpečením ich obsluhy sa zvýši produktivita práce a dôjde k úspore nákladov.  Cieľom je poskytovanie komplexných služieb a tým dosiahnutie spokojnosti u prepravcov a udržanie sa na prepravnom trhu..
Anotácia (anglický jazyk): The subject of this thesis concerns to the estabilishing of transport customer centre in railway station of Kralovany. The customer centre covers a special tariff points taken on track section of Kralovany - Trstena. According to the effective allocation process and the reduction of human resources regarded to these tariff points, the productivity of labour will grow up and the cost of production can be reduced. The main goal is oriented to customer's satisfaction fulfiled by offer of complex services and ability to stay in the good position of current transport market.
Kľúčové slová: zákaznícke centrum, tarifný bod, personálne obsadenie, vozňová zásielka, prepravca, obsluha, doprava
Vedúci práce: Ing. Janka Zajacová