Meno: Ragan Radomír
Rok:
2007
Číslo DP:-D-66/07
Názov práce: Outsourcing logistiky pre vybranú firmu.
Katedra: PEDAS, KCMD
84 s., 23 obr., 7 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 14.
Anotácia: Cieľom tejto DP je posúdenie výhodnosti, či nevýhodnosti poskytovaných outsourcovaných služieb pre spoločnosť Tento a.s. so sídlom v Žiline. Pri riešení zadanej úlohy sa vychádza z vyhodnotenia súčasného stavu poskytovaných služieb. Na základe tohto vyhodnotenia je navrhnuté samotné riešenie práce, ktoré pozostáva z návrhu nového prepravného systému, trasy navrhovaného systému a ekonomického posúdenia jeho výhodnosti pri zavedení do prevádzky.
Klúčové slová: logistika, logistické činnosti, outsourcing, prepravný systém, zásobovanie, skladovanie, medziobjektová preprava
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Bibiána Poliaková