Vytlačiť
Meno: Sluka Branislav
Rok:
2007
Číslo DP:D-87/07 ext.
Názov práce: Optimalizácia logistických činností pri realizovaní obchodných zámerov vybranej spoločnosti v ČR
Katedra: PEDAS, KCMD
68 s., 6 obr., 6 tab., 5 graf., 0 príl., lit. 11.
Anotácia: DP sa zaoberá vzťahom medzi logistikou a dopravou. Je zameraná na nájdenie optimálneho variantu prepravy tovaru spoločnosti Tento, a.s., Žilina ku koncovým zákazníkom v ČR. Analyzuje súčasný spôsob distribúcie tovaru a navrhuje optimálny variant riešenia prepravy.
Klúčové slová: optimalizácia logistických činností, logistika, preprava, distribúcia
Vedúci práce: Marián Horvát
Recenzent: Marián Šulgan