Vytlačiť
Meno: Dušan Kamenský
Rok:
2006
Číslo DP:D-10/06
Názov práce: Racionalizácia distribučnej logistiky vo vybranej firme.
Katedra: PEDAS, KCMD
77 s., 25 obr., 11 tab., 0 graf., 4 príl., lit 11.
Anotácia: DP sa zaoberala problematikou distribučnej logistiky v spoločnosti ZSNP a.s., Žiar nad Hronom, v závode FINALCAST. Navrhol som racionalizáciu distribúcie výrobkov do firiem DEUTZ AG, MODINE EUROPE a ROSE SYSTEM TECHNIK.
Klúčové slová: produkcia. distribučná logistika, zákazník, prepravná trasa, racionalizácia
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Bibiána Poliaková