Vytlačiť
Meno: Jana Martišová
Rok:
2006
Číslo DP:D-18/06
Názov práce: Racionalizácia dopravnej logistiky vo firme cementáreň Ladce.
Katedra: PEDAS, KCMD
68 s., 10 obr., 10 tab., 1 graf., 3 príl., lit 9.
Anotácia: Aplikácia logistiky v praxi v dnešnej dobe silnej konkurencie je veľmi dôležitá. Vo svojej DP som sa zaoberala racionalizáciou dopravnej logistiky v podniku Považská cementáreň, a.s. Ladce. Hľadala som vhodnejší spôsob prepravy alternatívneho paliva, ktorý by viedol k zníženiu nielen nákladov na dopravu, ale aj k zníženiu nákladov na manipuláciu a skladovanie.
Klúčové slová: racionalizácia, dopravná logistika, manipulačné činnosti, skladovanie, kombinovaná doprava, cestná doprava
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Adéla Štetinová