Vytlačiť
Meno: Janka Menichová
Rok:
2006
Číslo DP:D-20/06
Názov práce: Racionalizácia logistických činností vo firme EKOPOLIS, s.r.o. Martin.
Katedra: PEDAS, KCMD
67 s., 14 obr., 18 tab., 1 graf., 3 príl., lit 6.
Anotácia: DP sa zaoberala racionalizáciou, logistických činností firmy Brantner Fatra, s.r.o., ktorá zabezpečuje zvoz komunálneho odpadu v meste Martin a v okolitých obciach. Na základe analýzy súčasného stavu som navrhla racionalizáciu zvozu komunálneho odpadu po jednotlivých obciach špeciálnymi nákladnými automobilmi.
Klúčové slová: logistika, logistika odpadového hospodárstva, racionalizácia zvozu komunálneho odpadu
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Iveta Kubasáková