Meno: Michal Pavlov
Rok:
2006
Číslo DP:D-59/06
Názov práce: Racionalizácia distribučnej logistiky firmy Unipharma Prievidza, a.s.
Katedra: PEDAS, KCMD
75 s., 9 obr., 18 tab., 0 graf., 0 príl., 9 lit.
Anotácia: V DP som sa zaoberal distribučnou logistikou vo firme Unipharma Prievidza, a.s.. Sústredil som sa na hľadanie nových možností zameraných hlavne na racionalizáciu rozvozových trás liekov do odberateľských lekární a ich ekonomické zhodnotenie.
Klúčové slová: distribučná logistika, hľadať, možnosti, racionalizácia, trasa
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Iveta Kubasáková