Vytlačiť
Meno: Roman Furinda
Rok:
2005
Číslo DP:D-18/05
Názov práce: Optimalizácia distribučnej logistiky vo vybranej firme.
Katedra: PEDAS, KCMD
68 s., 14 obr., 8 tab.,  graf., 2 príl., lit. 8.
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberala problematikou distribučnej logistiky v spoločnosti Glacier Tribometal Slovakia, a.s. Dolný Kubín.
Klúčové slová: distribučná logistika-distribúcia výrobkov
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Vladimír Konečný