Meno: Michal Krajčík
Rok:
2005
Číslo DP:D-37/05
Názov práce: Spätná logistika v podmienkach Slovenskej republiky.
Katedra: PEDaS, KCMD
75 s., 12 obr., 5 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 24.
Anotácia: Účelom tejto diplomovej práce je uvedenie a podanie prehľadu o problematike spätnej logistiky, ako aj poukázanie na to ako túto spätnú logistiku úspešne riadiť. Taktiež sa zaoberá problematikou uskutočňovania spätnej logistiky v Slovenskej republike a obsahuje aj návrh systému spätnej logistiky pre vybranú komoditu, konkrétne pet fľaše, vychádzajúc zo zahraničných zdrojov a informácií.
Klúčové slová: spätná logistika-odpad-recyklácia-materiál-produkt-zákazník-systém-náklady-pet fľaše-prostriedky-obal-poplatky-úloha-výrobok-program
Vedúci práce: Štefan Cisko
Recenzent: Marián Šulgan