Vytlačiť
Meno: Andrea Letková
Rok:
2005
Číslo DP:D-44/05
Názov práce: Uplatnenie logistiky ako nástroja znižovania nákladov v podniku plastika, a.s.
Katedra: PEDaS, KCMD
72 s., 13 obr., 10 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 5.
Anotácia: Aplikácia logistiky v praxi v dnešnej dobe silnej konkurencie je veľmi dôležitá. Vo svojej diplomovej práci som sa zaoberala uplatnením logistiky a návrhmi, ktoré by mohli viesť k zníženiu nákladov v podniku PLASTIKA, a.s.
Klúčové slová: logistika-náklady
Vedúci práce: Pavel Ceniga
Recenzent: Jaroslav Gubka