Vytlačiť
Meno: Michal Dravčík
Rok:
2005
Číslo DP:D-54/05
Názov práce: Optimalizácia logistických služieb vybranej firmy.
Katedra: PEDaS, KCMD
61 s., 17 obr., 6 tab., 5 graf., 1 príl., lit. 11
Anotácia: Zaoberal som sa optimalizáciou logistických služieb vo firme NEALKO ORAVAN s.r.o. Porovnal som súčasný vlastný systém obehu paliet s novým systémom CHEP a navrhol optimálne využitie kapacity vozidiel pri spätných cestách.
Klúčové slová: logistika-palety-optimalizácia
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Vladimír Rievaj