Vytlačiť
Meno: Katarína Sliviaková
Rok:
2005
Číslo DP:D-66/05
Názov práce: Optimalizácia logistických služieb vo firme SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s.
Katedra: PEDaS, KCMD
64 s., 13 obr., 2 tab., 1 graf., 4 príl., lit. 9.
Anotácia: V diplomovej práci som sa zaoberala optimalizáciou logistických služieb Slovfracht Slovakia. Na základe rozboru konkrétneho príkladu prepravy som zistila niekoľko možností jej uskutočnenia, z ktorých som vybrala ten najoptimálnejší variant. Výsledkom riešenia je konečný návrh prepravy a jej kalkulácia, ktorá je v súlade s požiadavkami zákazníka.
Klúčové slová: optimalizácia-logistika-zasielateľstvo
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Vladimír Rievaj