Vytlačiť
Meno: Pavol Velický
Rok:
2005
Číslo DP:D-79/05
Názov práce: Možnosti uplatnenia logistického systému v činnosti verejnej správy v oblasti „cestná doprava
Katedra: PEDaS, KCMD
69 s., 2 obr., 0 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 13.
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá možnosťami uplatnenia logistického systému v činnosti verejnej správy v oblasti „cestná doprava“. Sú v nej rozobraté otázky týkajúce sa analýzy činnosti verejnej správy v oblasti cestnej dopravy vo vzťahu k občanovi a podnikateľovi ako aj návrhy racionalizácie činnosti z pohľadu podnikateľa a občana.
Klúčové slová: logistika-verejná správa-racionalizácia-cestná doprava
Vedúci práce: Jozef Královenský
Recenzent: Jozef Benčo